સાયબર સુરક્ષા 2024

સાયબર સુરક્ષા 2024 
ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ અનિલ ચૌહાણે \' એક્સરસાઇઝ સાયબર સુરક્ષા - 2024\'માં હાજરી આપી હતી અને ભારતની સાયબર સંરક્ષણ ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
ડિફેન્સ સાયબર એજન્સી દ્વારા વ્યાપક સાયબર સંરક્ષણ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
તેનો હેતુ તમામ સાયબર સુરક્ષા સંસ્થાઓની સાયબર સંરક્ષણ ક્ષમતાને વધુ વિકસિત કરવાનો અને તમામ હિસ્સેદારો વચ્ચે સુમેળને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
તે વિવિધ લશ્કરી અને અગ્રણી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના સહભાગીઓ વચ્ચે સહયોગ અને એકીકરણ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com