કોલસા ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક

કોલસા ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક 


સરકારે 2024-25 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન દેશમાં કેપ્ટિવ અને કોમર્શિયલ કોલ બ્લોક્સમાંથી 170 મિલિયન ટન કોલસાના ઉત્પાદનનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે.
FY24 માં, કેપ્ટિવ અને કોમર્શિયલ કોલ બ્લોક્સે 147.12 મિલિયન ટન (MT) શુષ્ક ઇંધણનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે FY23 માં ઉત્પાદિત 116 MT કરતાં 26 ટકા વધુ હતું.
FY24 માં કુલ 147.2 MT ના કુલ ઉત્પાદનમાંથી, પાવર સેક્ટરની કેપ્ટિવ ખાણોએ લગભગ 121.3 MT ઉત્પાદન કર્યું હતું, નોન-પાવર સેક્ટરની કેપ્ટિવ ખાણોએ 8.4 MT જ્યારે વ્યાપારી ખાણોએ 17.5 MT ઇંધણનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.
B2B ઈ-કોમર્સ કંપની જંકશન દ્વારા સંકલિત ડેટા અનુસાર, દેશની કોલસાની આયાત FY24 ના એપ્રિલ-ફેબ્રુઆરી ગાળામાં વધીને 244.27 MT થઈ છે જે એક વર્ષ અગાઉના સમયગાળામાં 227.93 MT હતી.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com