58 એરપોર્ટ

58 એરપોર્ટ

  • સરકારે કહ્યું છે કે દેશના 58 એરપોર્ટને કૃષિ ઉદાન યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે .
  • આ યોજના 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય માર્ગો પર શરૂ કરવામાં આવી હતી જેથી ખેડૂતોને તેમના મૂલ્યની અનુભૂતિમાં સુધારો કરવા માટે કૃષિ ઉત્પાદનોના પરિવહનમાં મદદ કરી શકાય.
  • નાગરિક ઉડ્ડયન રાજ્ય મંત્રી ડૉ વી કે સિંહે રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં આ વાત કહી.
  • પર્વતીય વિસ્તારોઉત્તર પૂર્વી રાજ્યો અને આદિવાસી વિસ્તારોમાંથી નાશવંત ખાદ્ય ઉત્પાદનોના પરિવહન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી કૃષિ ઉદાન યોજના 2.0 ની પણ 2021 માં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
  • આ યોજના હાલમાં ઉત્તર પૂર્વીયપર્વતીય અને આદિવાસી ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા 25 એરપોર્ટને આવરી લે છે અને અન્ય પ્રદેશો/વિસ્તારોમાં 33 એરપોર્ટને આવરી લે છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com