સ્વીડન

સ્વીડન

  • વોશિંગ્ટનમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી સ્વીડન સત્તાવાર રીતે નાટોનું 32મું સભ્ય બન્યું છે.
  • ફેબ્રુઆરી 2022 માં રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના સંપૂર્ણ પાયાના યુદ્ધ પછી સ્વીડને લશ્કરી જોડાણમાં જોડાવા માટે અરજી કર્યાના બે વર્ષ પછી દસ્તાવેજોની સોંપણી એક સમારોડમાં થઈ હતી.
  • નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઈઝેશન (NATO) નો પાયો સત્તાવાર રીતે 4 એપ્રિલ 1949 ના રોજ નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી પર હસ્તાક્ષર સાથે મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે વધુ લોકપ્રિય રીતે વોશિંગ્ટન સંધિ તરીકે ઓળખાય છે.
  • 4 એપ્રિલ 1949ના રોજ 12 સ્થાપક સભ્યો દ્વારા વોશિંગ્ટન ડીસીમાં આ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, નાટોમાં 32 સભ્ય દેશો છે.
     
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com