નેલ્સન મંડેલા એવોર્ડ

નેલ્સન મંડેલા એવોર્ડ 

  • નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરોસાયન્સિસ (NIMHANS) ને આરોગ્ય પ્રમોશન માટે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા 2024 નેલ્સન મંડેલા એવોર્ડ (NMA) એનાયત કરવામાં આવ્યો છે .
  • 2019 માં WHO દ્વારા સ્થપાયેલ હેલ્થ પ્રમોશન માટે નેલ્સન મંડેલા એવોર્ડએવી વ્યક્તિઓસંસ્થાઓ અને સરકારી અથવા બિન-સરકારી સંસ્થાઓને માન્યતા આપે છે જેમણે આરોગ્ય પ્રમોશનમાં નોંધપાત્ર યોગદાન દર્શાવ્યું છે.
  • આ વર્ષેઆ પુરસ્કાર બોત્સ્વાના અને NIMHANS ના પ્રોફેસર બોંટલે મ્બોન્ગવેને સંયુક્ત રીતે અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે.
  • આ પુરસ્કાર એ સંસ્થાના સમર્પણ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનનું પ્રમાણપત્ર છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com