ચૂંટણી બોન્ડ

ચૂંટણી બોન્ડ

  • તાજેતરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટ (SC)  ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ્સ-2018 યોજનાને પડકારતી અરજીઓને પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેંચને મોકલી છે .
  • ચૂંટણી બોન્ડ સિસ્ટમ વર્ષ 2017 માં ફાઇનાન્સ બિલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી અને વર્ષ 2018 માં લાગુ કરવામાં આવી હતી.
  • દાતાની અનામી જાળવીને બોન્ડ્સ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ માટે રજિસ્ટર્ડ રાજકીય પક્ષોને દાન આપવા માટે એક વાહન તરીકે કામ કરે છે.
  • સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા રૂ. 1,000, રૂ. 10,000, રૂ.  લાખરૂ. 10 લાખ અને રૂ. કરોડના બોન્ડ બહાર પાડે છે.
  • તે વ્યાજમુક્ત છે અને ધારકની માંગ પર ચૂકવવાપાત્ર છે.
  • ભારતીય નાગરિકો અથવા ભારતમાં સ્થાપિત સંસ્થાઓ તેને ખરીદી શકે છે.
  • તે વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્ત રીતે ખરીદી શકાય છે.
  • તે ઇશ્યૂની તારીખથી 15 કેલેન્ડર દિવસો માટે માન્ય છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com