પ્રવાસન મંત્રાલય દ્વારા 'ટ્રાવેલ ફોર લાઈફ' શરૂ કરવામાં આવી છે

પ્રવાસન મંત્રાલય દ્વારા 'ટ્રાવેલ ફોર લાઈફ' શરૂ કરવામાં આવી છે 

• ભારત સરકારના પ્રવાસન મંત્રાલયે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ 2023 (27 સપ્ટેમ્બર) પર વૈશ્વિક સ્તરે 'ટ્રાવેલ ફોર લાઈફ' કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમ મિશન લાઇફનો એક ભાગ છે અને તેનો ઉદ્દેશ ટકાઉ પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે .
• ભાગીદારોમાં પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય (MoEFCC), સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિશ્વ પ્રવાસન સંસ્થા (UNWTO) અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ (UNEP)નો સમાવેશ થાય છે .
• આ કાર્યક્રમમાં બે વર્ટિકલનો સમાવેશ થાય છેઃ ટ્રાવેલ ફોર લાઇફ ફોર સેનિટેશન અને ટ્રાવેલ ફોર લાઇફ ફોર રૂરલ ટુરીઝમ.
• આ આર્થિક વૃદ્ધિ, ટકાઉ શહેરો, જવાબદાર વપરાશ, આબોહવાની ક્રિયા અને જળ જીવન સંબંધિત ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યાંકો (SDG) સાથે સુસંગત છે .

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com