ઝારખંડ

ઝારખંડ

  • વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝારખંડમાં ધનબાદ જિલ્લાના સિંદરીથી 35,700 કરોડ રૂપિયાની બહુવિધ વિકાસ યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું છે.
  • આ પ્રોજેક્ટ્સ ખાતર, રેલ, પાવર અને કોલસા ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત છે.
  • મોદીએ યુરિયા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા હાંસલ કરવા માટે હિન્દુસ્તાન ઉર્વરક એન્ડ રસાયન લિમિટેડ (HURL) સિન્દ્રી ખાતર પ્લાન્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યો. આ પ્લાન્ટ 8,900 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવ્યો છે.
  • PM એ રાજ્યમાં 17,600 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના અનેક રેલ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ પણ કર્યો.
  • આ પ્રોજેક્ટ્સમાં સોને નગર અને આંધલને જોડતી ત્રીજી અને ચોથી લાઇન, તોરી-શિવપુર પ્રથમ અને બીજી, અને બિરાટોલી-શિવપુર ત્રીજી લાઇન, મોહનપુર-હાંસદીહા નવી રેલ લાઇન અને ધનબાદ-ચંદ્રપુરા રેલ લાઇનનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ રાજ્યમાં રેલ સેવાઓનું વિસ્તરણ કરશે અને પ્રદેશના સામાજિક-આર્થિક વિકાસ તરફ દોરી જશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com