દરિયાઈ પ્રદૂષણ સંબંધિત આંતરરાષ્ટ્રીય પહેલ

દરિયાઈ પ્રદૂષણ સંબંધિત આંતરરાષ્ટ્રીય પહેલ

• યુનાઈટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન ધ લો ઓફ ધ સી (UNCLOS), 1982 એ હસ્તાક્ષર કરનારા રાજ્યોને ડમ્પિંગ દ્વારા દરિયાઈ પર્યાવરણના પ્રદૂષણને રોકવા, ઘટાડવા અને નિયંત્રિત કરવા માટે કાનૂની માળખું વિકસાવવા માટે હાકલ કરે છે.
o    ભારત UNCLOS પર સહી કરનાર છે.
• ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન ફોર ધ પ્રિવેન્શન ઓફ પોલ્યુશન ફ્રોમ શિપ (MARPOL) ઓપરેશનલ અથવા આકસ્મિક કારણોસર જહાજો દ્વારા દરિયાઇ પર્યાવરણના પ્રદૂષણને રોકવા માટે કહે છે .
o    ભારત MARPOL પર સહી કરનાર છે.
• લંડન કન્વેન્શન અને લંડન પ્રોટોકોલનો ઉદ્દેશ દરિયામાં કચરો અને અન્ય પદાર્થોના ડમ્પિંગથી થતા પ્રદૂષણથી દરિયાઈ પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવાનો છે.
o    લંડન સંમેલન   વર્ષ 1972 માં અપનાવવામાં આવ્યું હતું અને વર્ષ 1975 માં અમલમાં આવ્યું હતું. લંડન પ્રોટોકોલ વર્ષ 1996 માં અપનાવવામાં આવ્યું હતું અને વર્ષ 2006 માં અમલમાં આવ્યું હતું.
o    ભારત આમાંના કોઈપણમાં સહભાગી નથી.
• દરિયાઈ પ્રદૂષણનો સામનો કરવા માટે ભારત-નોર્વે પહેલ : ભારત અને નોર્વે સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ મહાસાગરો, દરિયાઈ સંસાધનોના ટકાઉ ઉપયોગ અને વાદળી અર્થવ્યવસ્થાના વિકાસ તરફના પ્રયાસોમાં તેમના અનુભવ અને ક્ષમતાઓ શેર કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે .

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com