અનુભવ એવોર્ડ યોજના 2024

અનુભવ એવોર્ડ યોજના 2024

  • ભારત સરકારે અનુભવ એવોર્ડ યોજના 2024 ને સૂચિત કરી છે . આ યોજનામાં ભાગ લેવા માટે, નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ/પેન્શનરોએ તેમના અનુભવના દસ્તાવેજો નિવૃત્તિના મહિના પહેલાં અને નિવૃત્તિ પછીના વર્ષ પહેલાં સબમિટ કરવાના રહેશે.
  • અનુભવ એવોર્ડ અને જ્યુરી સર્ટિફિકેટ માટે પ્રકાશિત લેખોની પસંદગી કરવામાં આવશે .

પેન્શન અને પેન્શનર્સ કલ્યાણ વિભાગે વર્ષ 2015 માં અનુભવ પોર્ટલ શરૂ કર્યુંજેણે કેન્દ્ર સરકારના નિવૃત્ત કર્મચારીઓને તેમના અનુભવો ઑનલાઇન શેર કરવા સક્ષમ બનાવ્યા .

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com