પોર્ટર 2024

પોર્ટર 2024
હોમગ્રોન લોજિસ્ટિક્સ સર્વિસ પ્લેટફોર્મ પોર્ટર આ વર્ષે ભારતમાં ત્રીજું યુનિકોર્ન ($1 બિલિયન અને તેથી વધુના મૂલ્ય સાથે) બન્યું છે .
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ફિનટેક ફર્મ પર્ફિઓસ અને ઓલાના AI સાહસ ક્રુટ્રિમ યુનિકોર્ન બની ગયા હતા.
Tracxn મુજબ, આ મહિનાની શરૂઆતમાં ભારતમાં 113 યુનિકોર્ન હતા.
ટાઈગર ગ્લોબલ, વિટ્રુવિયન પાર્ટનર્સ, લાઈટ્રોક ઈન્ડિયા અને વધુ જેવા રોકાણકારો પાસેથી સિરીઝ E રાઉન્ડમાં $101 મિલિયન એકત્ર કર્યા પછી પીકએક્સવી-સમર્થિત પોર્ટરનું અગાઉનું મૂલ્યાંકન $514 મિલિયન હતું. 

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com